Privacybeleid

Privacybeleid

Publicatiedatum: 13 maart 2023

Bij LDR Group vinden we jouw privacy uiterst belangrijk en nemen we de verwachtingen van onze bezoekers ter harte. Daarom doen we ons uiterste best om in dit privacybeleid in heldere en duidelijke taal uit te leggen welke persoonsgegevens we verzamelen, waarvoor we deze gebruiken en wat jouw rechten in dit verband zijn. We raden je aan om dit privacybeleid grondig door te nemen. Wij hopen alvast dat je veel plezier beleeft aan onze diensten!

1. Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

LDR Group biedt op verschillende platformen diensten aan om mensen te verbinden door hen te raken, te informeren en te verrassen. Dit privacybeleid is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens van bezoekers die gebruik maken van de diensten van de volgende merken van LDR Group:

 • LDR Group
 • Luxury Dreams Resorts
 • IGN Vastgoed

2. Over LDR Group

LDR Group is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens, en bestaat juridisch gezien uit drie verschillende entiteiten:

 • LDR Group, met maatschappelijke zetel te Jacques Meuwissenweg 26, 2031 AD Haarlem.

LDR Group is onderdeel van IGN Vastgoed BV, dat actief is in Nederland. Ons IT-departement zit in Nederland.

 

3. Welke gegevens verwerkt LDR Group?

LDR Group verwerkt de volgende types persoonsgegevens wanneer je ze rechtstreeks met ons deelt of wanneer je onze diensten gebruikt:

 • Identificatie-, contact- en betalingsgegevens: LDR Group verwerkt de identificatie- en contactgegevens die je opgeeft wanneer je je registreert voor een account, een event, een promotionele actie, of wanneer je een abonnement afsluit. De gegevens die wij in dit verband verwerken zijn bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, gender en, indien van toepassing, facturatie- en betalingsgegevens. Bij de registratieprocedure is aangegeven of de gevraagde informatie verplicht moet worden opgegeven of niet. Indien de gevraagde informatie verplicht moet worden opgegeven, dan kan je de registratieprocedure niet voltooien indien je de gevraagde informatie niet opgeeft omdat wij anders niet in staat zijn om de diensten (in optimale omstandigheden) aan je te leveren.
 • Gebruiksgegevens: Wanneer je ingelogd bent, verzamelen we gegevens over je gebruik van onze diensten, bijvoorbeeld welke televisieprogramma’s je graag bekijkt, welke nieuwsartikels je interessant vindt, naar welke evenementen je komt, of voor welke magazines en nieuwsmedia je interesse toont. Wanneer het hierbij gaat over gegevens die op je toestel opgeslagen en opgehaald worden, houden we steeds rekening met je cookie instellingen. Meer informatie hierover vind je in ons cookiebeleid.
 • Voorkeuren en interesses: Op basis van je gebruiksgegevens en je identificatiegegevens, kunnen we je vermoedelijke voorkeuren en interesses afleiden. Indien je vaak sportartikels leest, kan je bijvoorbeeld in een gebruikersgroep “Sportslovers” ondergebracht worden. Deze informatie wordt gebruikt om sommige van onze diensten voor jou zo relevant en persoonlijk mogelijk te maken. Indien je hiervoor kiest in je cookie instellingen, kan je op basis van deze informatie ook gepersonaliseerde advertenties te zien krijgen.
 • Communicatievoorkeuren: We verzamelen ook informatie over je voorkeuren met betrekking tot onze communicatie naar jou toe (via e-mail, push notifications, per post of telefonisch). Deze voorkeuren deel je rechtstreeks aan ons mee tijdens registratieprocedures of via je accountinstellingen, of onrechtstreeks via de Bel-me-niet-meer-lijst en de Robinson List (zie sectie 8 hieronder).
 • Andere gegevens die je zelf meedeelt: Wij verwerken tevens de informatie die we verkrijgen wanneer je een vraag stelt per e-mail of contact met ons opneemt (bv. via telefoon, onze chatbox of via social media). Ook verwerken we informatie die we verkrijgen via marktonderzoeken (surveys/vragenlijsten) die we uitvoeren en waaraan je uit vrije wil deelneemt.

4. Waarvoor worden mijn gegevens gebruikt?

We verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waarbij we telkens enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Zo gebruiken we persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is:

 • in het kader van de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van ons contract met jou (bv. verstrekken van informatie aan jou, het leveren van onze producten en diensten, facturatie, etc.);
 • om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen (bv. naleving fiscale wetgeving, informatieverstrekking aan overheidsdiensten in het kader van gerechtelijke onderzoeken, etc.); en/of
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van jouw privacy (bv. ingeval van marketing en reclame voor onze diensten).

Is het verwerken van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk voor een van deze drie hogervermelde redenen, dan vragen wij steeds je toestemming om je persoonsgegevens te mogen verwerken.

Concreet verzamelen we persoonsgegevens voor de volgende specifieke doeleinden:

 • Om je aanvraag voor onze diensten in behandeling te nemen: Wanneer je nog geen klant bent en je onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze producten en diensten, dan hebben we in ieder geval je contactgegevens nodig. Alle informatie die wij in deze (precontractuele) fase over je ontvangen, gebruiken we alleen om je van de gevraagde informatie te voorzien. Wanneer je uiteindelijk beslist om klant te worden bij een van onze merken of van onze diensten gebruik te maken, dien je voor het beheer van onze contractuele relatie een aantal persoonsgegevens mee te delen om een account aan te maken (zie hierboven). Indien je je gegevens invulde op onze website, maar het aankoopproces niet volledig afrondde, sturen we je eenmalig een reminder via e-mail.
 • Om ons contract met jou uit te voeren en onze diensten te kunnen verlenen: We gebruiken gegevens voor het leveren van onze diensten en voor alle administratie daaromtrent. Opgegeven contactgegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over bijvoorbeeld wijzigingen in de diensten of om je meer informatie te verstrekken over de diensten. Deze gegevens worden ook gebruikt voor facturatie- en betalingsdoeleinden.
 • Om onze dienstverlening te verbeteren en algemene trends te identificeren: We kunnen gebruikmaken van algemene gebruiksinformatie om verbeterpunten in onze dienstverlening te identificeren. Dit gebeurt onder meer aan de hand van jouw feedback over onze diensten, gegevens die we bekomen tijdens onze contacten met jou (bv. schriftelijk of telefonisch), vragen van jou of het opnemen van de gesprekken van onze klantendienst. Mogelijk zal je ook gevraagd worden om vrijwillig deel te nemen aan bepaalde bevragingen zodat wij onze diensten kunnen evalueren en verbeteren en/of nieuwe producten of diensten kunnen onderzoeken en ontwikkelen.
 • Om je gepersonaliseerde content aan te bieden: Wanneer je hiervoor kiest in je cookie instellingen, kunnen we op basis van je gebruik van onze diensten en je persoonsgegevens ook de inhoud van onze diensten zo relevant mogelijk maken voor jou.
 • Om je direct marketing toe te sturen over onze diensten via e-mail, SMS- en pushberichten: LDR Group kan je contactgegevens ook gebruiken om met je te communiceren over nieuws, toekomstige acties/ promoties waarvan wij denken dat die voor je interessant zijn of om nieuwe producten en diensten aan te bieden van LDR Group. De gegevens waarover wij beschikken kunnen we eveneens aanwenden om je gepersonaliseerde marketing toe te sturen die aansluit bij je interesses. LDR Group houdt hierbij steeds rekening met jouw persoonlijke voorkeuren. Op je profielpagina kan je zelf je persoonlijke voorkeuren aanduiden en meedelen welke types communicatie je graag wil ontvangen.
 • Om je gerichte advertenties te tonen op Google en Facebook: LDR Group kan je e-mailadres delen in gepseudonimiseerde vorm met online marketingbedrijven zoals Google en Facebook. Indien je bij deze bedrijven ook gekend bent en je advertentie-instellingen op hun platforms dit toelaten, kan LDR Group je gepaste advertenties tonen via hun kanalen.
 • Om je gerichte advertenties te tonen op onze eigen websites en apps: Wanneer je kiest voor gerichte advertenties in je cookie instellingen, kunnen we ook informatie die je opgeeft bij het aanmaken van je account gebruiken om advertenties op onze sites en apps voor jou nog relevanter te maken. Hierbij worden nooit je naam en voornaam gebruikt: enkel je woonplaats, gender, gehasht e-mailadres en leeftijd worden aan je klikgedrag gekoppeld. Adverteerders die over jouw e-mailadres beschikken, kunnen deze delen in gehashte vorm met LDR Group om jou met hun advertenties te bereiken op onze sites en apps. Meer informatie over het gebruik van cookies vind je in ons cookiebeleid; je cookie instellingen aanpassen doe je via de link onderaan elk van onze websites.
 • Om misbruik of fraude te voorkomen en/of op te sporen: LDR Group kan je gegevens ook gebruiken om illegale of vermoedelijke illegale praktijken te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, zoals fraude (bijvoorbeeld met betaalmiddelen), evenals voor het handhaven van onze Gebruiksvoorwaarden.
 • Om wet- en regelgeving na te leven: Wij kunnen je persoonsgegevens ook gebruiken om te voldoen aan wet- en regelgeving die LDR Group dient na te leven en het laten uitvoeren van audits en controles. LDR Group kan wettelijk verplicht worden om persoonlijke informatie bekend te maken in het kader van een geschil of een rechtszaak of indien bepaalde overheidsinstellingen (bv. politie, gerecht, hulpdiensten) dit vereisen. Om te voldoen aan deze wet- en regelgeving kan het gebeuren dat we deze informatie bekendmaken zonder dat je dit weet, zonder je toestemming en zelfs zonder je hiervan op de hoogte te brengen. Voorts zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde gegevens bij te houden in het kader van onze algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.
 • Om studies, testen en statistieken bij te houden: Wij kunnen je anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van onze diensten. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen naar een bepaald individu. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om onze huidige Diensten en onze processen te evalueren en deze aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen.

5. Doet LDR Group aan geautomatiseerde individuele besluitvorming?

Neen. De Europese wetgeving rond gegevensbescherming (GDPR/AVG) legt organisaties bepaalde voorwaarden op wanneer ze besluiten nemen over individuen uitsluitend op basis van geautomatiseerde verwerkingen, waaronder profilering, en wanneer deze besluiten rechtsgevolgen of andere significante gevolgen hebben. Concreet verwijst de wet naar voorbeelden als een automatische weigering van een online ingediende kredietaanvraag of verwerkingen van sollicitaties via het internet zonder menselijke tussenkomst. LDR Group doet niet aan dit soort besluitvorming.

 

6. Aan wie kunnen mijn persoonsgegevens doorgegeven worden?

We verkopen je persoonsgegevens in geen geval aan andere bedrijven, en staan derde partijen niet toe om je gegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden, tenzij je hiervoor toestemming geeft. Concreet worden je gegevens enkel gedeeld met volgende partijen:

 • Leveranciers, onderaannemers en andere dienstverleners: We maken gebruik van andere bedrijven, tussenpersonen, onderaannemers of andere dienstverleners om bepaalde diensten namens ons uit te voeren of ons te helpen bij de levering van diensten aan jou. We gebruiken bijvoorbeeld leveranciers om marketing-, communicatie-, infrastructuur- en IT-diensten te leveren, om onze dienstverlening te optimaliseren, creditcard-transacties te verwerken en fraude bij creditcard-transacties of andere betalingsmethoden te beperken, klantenservice te leveren, schulden in te vorderen, gegevens te analyseren en feedback van gebruikers te verwerken en beheren. Het is mogelijk dat deze leveranciers bij het verlenen van dergelijke diensten toegang krijgen tot je persoonsgegevens of andere informatie.
  In ieder geval geven wij deze bedrijven enkel toestemming om je persoonsgegevens te verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van hun diensten of de naleving van bepaalde wetgeving en eisen wij van hen dat zij de nodige maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te eerbiedigen mits een passende beveiliging.
 • Commerciële partners: Wanneer je deelneemt aan een wedstrijd of actie kunnen je gegevens gedeeld worden met de commerciële partner waarmee de actie in kwestie opgezet werd. Over welke partner het gaat, staat steeds duidelijk vermeld in een disclaimer op het deelnameformulier. Wij verkopen in geen geval je persoonsgegevens aan derden.
 • Overheden: Het is ook mogelijk dat wij persoonlijke gegevens delen of doorgeven, inclusief de inhoud van je communicatie: (i) om te voldoen aan de wet of in het kader van een juridische procedure of wettelijke verzoeken; (ii) om fraude en technische beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken; of (iii) om de rechten en eigendommen van LDR Group te beschermen, waaronder de handhaving van onze algemene gebruiksvoorwaarden.
 • Sociale media platformen: Onze websites en apps laten toe dat je je registreert en aanmeldt met behulp van je Facebook- of Google-account, en dat je artikels en content kan delen op sociale media platformen. Wanneer je van deze mogelijkheden gebruikt maakt, deel je bepaalde gegevens met deze platformen. De verwerking van deze gegevens is uiteraard onderhevig aan het privacybeleid van de respectievelijke platformen. Daarnaast kunnen je contactgegevens gedeeld worden met deze bedrijven om je aangepast advertenties voor onze diensten te tonen op hun platforms.
 • Zakelijke overdrachten: LDR Group behoudt zich het recht voor om in verband met welke reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of andere overdracht van bedrijfsmiddelen dan ook gegevens over te dragen, inclusief persoonsgegevens, mits de ontvangende partij ermee instemt om je persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig onze privacyverklaring.

Wanneer deze partijen gegevens verwerken buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zorgen we ervoor dat ook daar je gegevens beschermd blijven zoals vereist onder Europese wetgeving. Dit doen we door het opnemen van standaardclausules in ons contract met deze bedrijven, tenzij de verwerking plaatsvindt in een land dat door de Europese Commissie erkend is als een land dat passende gegevensbescherming biedt.

 

7. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

We houden je gegevens niet langer bij dan nodig voor het doeleinde waarvoor ze werden verzameld en houden hierbij rekening met het feit dat sommige gegevens voor bepaalde tijd moeten worden bijgehouden om te voldoen aan bepaalde wetgeving.

Concreet betekent dit dat we alle types gegevens die hogerop vermeld staan bijhouden zolang je klant bent of een account hebt bij ons. Wanneer je geen actieve klantrelatie meer hebt met ons of je account niet meer gebruikt, houden we je persoonsgegevens nog 2 jaar in onze systemen, voor het geval je toch nog terug actief wordt of opnieuw klant wordt. We gebruiken je gegevens gedurende die periode ook nog voor direct marketing, bijvoorbeeld om je een aanbod te sturen om je abonnement te vernieuwen, tenzij je reeds eerder aangaf geen direct marketing te willen ontvangen.

Na afloop van die periode van 2 jaar, wordt je account afgesloten en worden alle eraan gekoppelde gegevens verwijderd. Enkel indien je met ons een betalende klantrelatie had, archiveren we je identificatie-, contact- en betalingsgegevens. Deze gegevens worden in dat geval tot 10 jaar na je laatste betaling bijgehouden met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van eventuele rechtsvorderingen.

 

8. Wat zijn mijn rechten en hoe oefen ik ze uit?

Het recht op gegevensbescherming is een fundamenteel recht in de Europese Unie. Ook wanneer je gegevens deelt met bedrijven, moet je steeds de controle over je persoonsgegevens kunnen behouden. Hieronder lijsten we op welke rechten je daarom hebt, en hoe je deze bij LDR Group kan uitoefenen:

Recht van inzage
Je hebt het recht om van LDR Group bevestiging te ontvangen over of we jouw persoonsgegevens al dan niet verwerken, inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens en hoe en waarom ze verwerkt worden, alsook een kopie van de betrokken gegevens.

Recht op rectificatie
Je hebt het recht om te vragen om een rechtzetting van je gegevens wanneer je merkt dat we foutieve data over jou verwerken. Indien het gaat over je identificatie-, contact- of betalingsgegevens, kan je deze gegevens zelf aanpassen in je account of profiel.

Recht op gegevenswissing
Je hebt het recht om de wissing van je persoonsgegevens aan te vragen. Dit is geen absoluut recht en is daarom niet steeds van toepassing. Je kan dit recht uitoefenen via deze link.

Recht op beperking
Je hebt het recht om in bepaalde specifieke gevallen de verwerking van je persoonsgegevens te laten beperken. Dit recht kan je uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@ldrgroup.nl.

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt het recht om de gegevens op te vragen die je aan ons verstrekt hebt in het kader van verwerkingen die gebaseerd zijn op jouw (expliciete) toestemming of die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst met jou. Deze worden je dan bezorgd in een machineleesbare vorm. Dit recht kan je uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@ldrgroup.nl.

Recht van bezwaar
Je hebt het recht om vanwege jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking je persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang, met inbegrip van profilering. Dit recht kan je uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@ldrgroup.nl.

Recht van bezwaar tegen direct marketing
Je hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. Dit recht is absoluut – er moet steeds gevolg aan gegeven worden. In bepaalde gevallen kan je dit recht reeds uitoefenen op het moment dat je je gegevens met ons deelt. Daarnaast kan je je steeds uitschrijven voor elektronische direct marketing communicatie via je account instellingen en via de uitschrijflink in ontvangen berichten. Om je recht van bezwaar tegen direct marketing voor andere kanalen uit te oefenen, kan je een e-mail sturen naar privacy@ldrgroup.nl

Recht om toestemming in te trekken
Wanneer je toestemming gegeven hebt voor een bepaalde verwerkingen van je gegevens, kan je deze op elk moment terug intrekken. Toestemming intrekken is steeds even eenvoudig als toestemming geven: gaf je een opt-in voor een nieuwsbrief, dan kan je je ook steeds uitschrijven via je account instellingen of via een uitschrijflink in elke ontvangen e-mail. Merk je dat dit toch niet het geval is, gelieve het ons dan meteen te melden via privacy@ldrgroup.nl.

Recht om klacht in te dienen
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kan deze bereiken op volgend adres:

Autoriteit Persoonsgegevens
Hoge Nieuwstraat 8
2514 EL Den Haag

Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

9. Wijziging van dit Privacybeleid

We zullen af en toe dit Privacybeleid aanpassen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan onze diensten. Wanneer we veranderingen aan het Privacybeleid publiceren, veranderen we de datum van de “laatste update” bovenaan het document en geven wij u ook mee wat er precies gewijzigd werd. Bij belangrijke wijzigingen in het Privacybeleid of in de manier waarop wij je persoonsgegevens gebruiken, zullen we je op de hoogte brengen door een bericht te plaatsen over de wijzigingen voordat zij van kracht worden.

 

10. Heb je nog vragen?

In geval van vragen over dit Privacybeleid, kan je op volgende wijze contact opnemen met de Data Protection Officer van LDR Group:

 • Per e-mail: via privacy@ldrgroup.nl.
 • Per post: LDR Group, t.a.v. de Data Protection Officer, Jacques Meuwissenweg 26, 2031 AD Haarlem.

Compare

×

 

Hoi!

Heb je een vraag of wil je meer weten over het investeren in vakantiewoningen? Ik help je graag! Klik hier onder om WhatsApp te openen!

× Stel me een vraag!